İz-Di-Ko Nedir?

İzle Dinle Konuş kelimelerinin baş harflerinden oluşan İZ-Dİ-KO adını verdiğimiz bu çalışmamızın konuşma problemi olan çocuklarımız başta olmak üzere konuşma problemi olan tüm bireylerimize konuşma terapisi çalışmalarında önemli katkılar sağlayacaktır.

Konuşma problemi doğuştan gelebileceği gibi sonradan yaşanan bir durum sonucuda karşımıza çıkabilir. Ülkemizde konuşma problemi olan bireylerle çalışan profesyoneller için hazırlanmış yardımcı materyal malesef çok azdır. Kaynak ve materyal sayısının sınırlı olması bizi bu çalışmayı yapmaya yöneltti.

12 yılı aşkın süredir özel eğitim gerektiren çocuklarla edindiğimiz tecrübeler ışığında konuşma bozukluğuna sahip bireyler için fikirler ürettik denemeler yaptık. En sonunda hem görsel, hem işitsel hem de dokunsal anlamda etki yapabilecek İz-Di-Ko'yu ortaya çıkardık.

İz-Di-Ko'yu meslek profesyoneli konuşma terapistleri, alanda çalışan diğer meslek elemanları, ailelere ve hatta konuşma problemi olan bireyin bile kendi kendine çalışabileceği şekilde tasarladık.

İz-Di-Ko özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri için çok kullanışlı ve faydalı bir yardımcıdır.